اصولی ترین گام برداری و پیاده روی در کوهنوردی

 با رعایت یک سری قواعد ساده می توانیم با گام برداری صحیح و تقسیم انرژی مناسب از آسیب های رایج ورزش کوهنوردی پرهیز کنیم. خیلی از دوستان همنورد هستند که به دلیل رعایت نکردن همین اصول ساده، زانوهای خویش را به دست فیزیوتراپها سپرده اند.
بیشتر بخوانید