مفهوم زندگی….

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
کوهنوردی گردش خون در عضلات را ۲۰ برابر افزایش می دهد

کوه نوردی میزان جریان خون در عضلات را تا ۲۰ برابر افزایش می‌دهد و فعالیت مویرگ‌ها هنگام کوه نوردی از ۱۵ تا ۹۵ درصد افزایش می‌یابد . 
 از نظر پزشکی ، کوه نوردی از رشته‌های مهم ورزشی است که در تنظیم اعمال تمام اعضای داخلی

بیشتر بخوانید
گزارش اقدامات انجام شده جهت یافتن کوه‌نورد مفقود شده در ارتفاعات دماوند

کارگروه پزشکی، جستجو و نجات کوهستان فدراسیون گزارشی را درخصوص اقدامات انجام شده جهت یافتن کوه‌نورد مفقود شده در ارتفاعات دماوند به این شرح تنظیم و منتشر کرد: … 
“متعاقب اعلام خبر عدم بازگشت یکی از کوه‌نوردان بندرعباسی بنام آقای “برکت صادقی” به فدراسیون کوه‌نوردی

بیشتر بخوانید