صعود به قلل توچال و دماوند

مورخه ۱۳ و ۱۴ خرداد ۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر ابتدا به قله توچال سپس به قله ۵۶۷۱ متری دماوند صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادمه مطلب….

بیشتر بخوانید