صعود به قله کولاوا

مورخه ۱۵ خرداد ۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از مسیر سیز به قله کولاوا در جنوب قروه  صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، مهدی عباسی
شرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی، الهه زارعی،لیلا صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.