عمر چیست؟

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
صعود به قله کولاوا

مورخه ۱۵ خرداد ۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از مسیر سیز به قله کولاوا در جنوب قروه  صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، مهدی عباسیشرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی، الهه زارعی،لیلا صالحی
بیشتر بخوانید

ورود سنگ نوردی به المپیک ٢٠٢٠ توکیو

هیات رئیسه کمیته بین الملی المپیک  IOC روز گذشته ورود هر ۵ رشته پیشنهادی ژاپن به المپیک توکیو را تایید نمود. براساس نظر هیات رئیسه  IOC پیشنهاد ورود هر ۵ رشته به مجمع ماه آگوست ریو داده شد. بدین شکل گام بلندی جهت حضور سنگنوردی

بیشتر بخوانید