بازدید از آبشارهای سنگین آباد

مورخه ۲۴ اردیبهشت ۲۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در گلگشتب از آبشار های سنگین آباد در جنوب قروه بازدید نمودند.

آبشار اول
آبشار دوم

تاریخ اجرای برنامه: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *