صعود به ارتفاعات قالی کوه و بازدید از آبشار آب سفید و چکان

مورخه ۲ اردیبهشت  33 تن از اعضای هیئت و گروه قاجر (۱۷ تن بانوان و ۱۶ تن آقایان)طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در برنامه صعود به ارتفاعات قالی کوه و گلگشت از آبشار آب سفید و چکان شرکت نمودند.
۴ نفر از اعضا

بیشتر بخوانید