صعود به ارتفاعات پریشان

مورخه ۲۷ فروردین ۱۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به ارتفاعات پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
شرکت کنندگان آقا: فرهاد الماسی، عیسی یارعلی، سیامک حنیفی، بهنام اقدامیان، پدرام نعمتی، مجید معظمی،امید نعمتی،حسین عسگری، شهرام نعمتی، نوید صفا(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: عفت مرادی،شعله اکبری، سمیه مبارکی، یاسمن نعمتی، منیژه مرادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.