پیمایش خط الراس قنبرعلی به پریشان
مورخه ۲۶ آذر ماه ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خط الراس قنبرعلی تا پریشان در چنوب قروه را پیمایش نمودند.
مسیر خط الراس قنبرعلی به پریشان قره داغ- آق داغ- مانگه دول- گرگه چال-گردنه ورمقان-قله سامان- قله قاجر – خط الراس کانی شاه پسند به قله بدر- گردنه چرمله- یال سه زرده- یال غربی پریشان و قله پریشان در این برنامه صعود شد.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۶ و۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴
شرکت کنندگان آقا: امیر مرادی،یعقوب عزیزی، سیامک جعفری، پدرام نعمتی، کورش دره ورزمی، کامران محمدی،حسین عسگری، شهرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.