مرگ داگلاس تامپکینز

داگلاس تامپکینز، یکی از حامیان برجسته حفظ محیط زیست و بنیان گذار برندهای پوشاک نورث فیس و اسپیریت در اثر حادثه قایقرانی در دریاچه جنرال کاررا، پاتاگونیا، جان سپرد. او ۷۲ سال داشت . امواج قوی دریاچه موجب واژگون شدن  قایق حامل او و همراهانش

بیشتر بخوانید