کلنگ طلایی روسیه

کلنگ طلایی روسیه سال ۲۰۱۵ به سرگی نیلف، دیمیتری گولوچنکو و دیمیتری گریگوریف بــــــرای صعـــــود به ” سدوی استرش” Sedoy Strazh به ارتفاع ۵۴۸۱ متر در تیان شان تعلق گرفت.
این قله که برای نخستین بار است که صعود می شود در تیان شان، غرب

بیشتر بخوانید
روز جهانی کوهستان گرامی باد

همه ساله فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ضمن گرامیداشت روز ۱۱ دسامبر (۲۰آذر) به عنوان روز جهانی کوهستان توجه مردم دنیا را به یکی از مهمترین منابع طبیعی جهان یعنی کوهستانها جلب می نماید. فائو معتقد است: …
ترویج محصولات کوهستانی  و

بیشتر بخوانید