فراز ابرها

آنجا مردی بر فراز ابرها ایستاده 
مردی تنها، در سکوت 
بر ستیغ قله ها، سوار بر ابرها
نمی دانم کیست، اما 
می دانم که او هم 
چون من عاشق است 
 روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید