پس از ورزش چه غذایی باید خورد؟

 آنچه پس از ورزش می‌خورید برای جایگزینی گلیکوژن عضلات اهمیت زیادی دارد. همه‌ی ورزشکاران از اهمیت وعده‌های غذایی پیش از ورزش با اطلاع هستند؟ آیا می‌دانید پس از ورزش چه باید خورد؟
آنچه پس از ورزش می‌خورید برای جایگزینی گلیکوژن عضلات اهمیت زیادی دارد. همه‌ی

بیشتر بخوانید