هیپوترمیا (پایین افتادن دمای عمومی بدن) در کوهنوردی

 هیپوترمیا عارضه خطرناکی است که دامن گیر کوهنوردان در هر زمانی از سال می گردد. این عارضه در نتیجه اثرات ترکیبی سرما، باد، و رطوبت و همچنین خستگی و روحیه پایین ناشی از کوهپیمایی بیش از حد طولانی، سرعت پیمایش بسیار بالا، حمل کوله سنگین،

بیشتر بخوانید
دومین دوره داوری و طراحی مسیر درجه ۳ دوی کوهستان (اسکای رانینگ)

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون در راستای اجرای هرچه با کیفیت‌تر مسابقات دوی کوهستان (اسکای رانینگ) و تربیت کادر برگزاری متخصص در زمینه طراحی مسیر و داوری درجه ۳ این رشته در نظر دارد دوره‌های مذکور را در دو بخش مردان و

بیشتر بخوانید