اصول ایمنی صاعقه زدگی در کوهستان
فصل پاییز است و هوا متغیر و در این شرایط احتمال برخورد با رعد و برق بسیار زیاد است. این روزها هم بارشها شروع شده است. صاعقه نوعی تخلیه الکتریکی قابل رویت است تخلیه الکتریکی می تواند بین ابر و ابر، ابر و زمین ، داخل یک ابر، یا بین ابر و هوا ایجاد شود. که معمولا تخلیه الکتریکی چندین بار بطور متناوب صورت میگیرد در نتیجه صاعقه بصورت جرقه لرزان دیده میشود.
اصول پیشگیری را در ادامه مطلب بخوانید…

۱-   درصورت امکان با شروع صاعقه درمکان های سرپوشیده مانند جان پناه یاکلبه های کوهستانی پناه بگیرید.
۲-   همواره برنامه کوه نوردی راطوری تنظیم کنید که بعدازساعت ۱۱ صبح درمکان های مرتفع نباشید.
۳-   هیچگاه چادرخودرابه بلندترین درختان اطراف وصل نکنید.
۴-    درصورت شنیده شدن صدای رعد حتی باوجودآسمان صاف،احتمال وقوع صاعقه بسیارزیاداست.سریعا خودرابه مکان امن برسانید.
۵-    سعی کنید درکوتاه ترین ارتفاع ممکن قراربگیرد.درکوهستان اگربالاترازخط ارتفاع درختان قراردارید بدان معناست که شما درمرتفع ترین مکان هستید. سریعأ خودرابه ارتفاع پایین ترازدرختها رسانده ودرفضای بین درختان کوتاه پناه بیگیرید.
۶-    وجودابرهای تیره وافزایش بادخبرازقریب الوقوع بودن صاعقه است.
۷-    می توان ازجلیقه های ضد صاعقه استفاده نمود.
۸-    درمکان های سرپوشیده به در،پنجره واجسام فلزی نزد یک نشوید.
۹-    دستگاه های الکتریکی خودراخاموش کنید.
۱۰- طناب ها یی راکه به همراه دارید بخصوص اگرخیس ومرطوب شده اند ،ازخوددورکنید.
۱۱- تنها درمورداورژانس ازتلفن استفاده کنید. امواج صاعقه به راحتی ازتلفن عبورمی کنندوآسیب ناشی ازآنها شایع ترین علت صاعقه زدگی درمکان های سرپوشیده است.
۱۳- هیچگاه به یک خودروتکیه نکنید.
۱۴- ازدوچرخه یاموتورفاصله بگیرید.
۱۵- درکوهستان ازرودخانه ها فاصله بگیرید چرا که آب هادی خوب جریان الکتریسیته است ومی تواند جریان الکتریسیته راتا فاصلۀ زیادی ازآب هدایت نماید.
۱۶- ازدرختها فاصله بگیرید.
۱۷- ازهرگونه فلزفاصله بگیرید .حتی درصورتی که وسا ئل فلزی باخوددارید آنهاراازخوددورکنید.ازنرده های فلزی فاصله بگیرید.
۱۸- ازچوبدستی فلزی استفاده نکنید.
۱۹- یکی ازعلائم مهم آغازصاعقه راست شدن موهای بدن یا احساس گزگزومورموردرپوست است دراین حالت سریعاَ برروی زمین نشسته ،دولا شوید .هرگزبه طورمستقیم بررویزمین درازنکشید.
۲۰- درصورتی که داخل مکان یا یک خودروپناه گرفته اید تا نیم ساعت پس ازشنیدن آخرین صدای رعد ازآن مکان خارج نشوید.
۲۱- درشرایط صاعقه ازتجمع به دورهم خوداری نمایید.
گردآوری: دکتر حمید مساعدیان – انجمن پزشکی کوهستان ایران و با تشکر از وبلاگ تیم امداد کوهستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *