فراخوان دو دوره آموزشی «مبانی جستجوی کوهستان» و «نجات فنی»

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه جستجو و نجات این فدراسیون در نظر دارد دو دوره آموزشی “مبانی جستجوی کوهستان” و ” نجات فنی” را به شرح زیر در دو استان تهران و فارس به‌طور همزمان برگزار نماید: …
¯ دوره مبانی جستجوی کوهستان: از ۲۸ تا

بیشتر بخوانید