منشور اخلاقی و زیست محیطی کوه‌نوردان

کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی منشور اخلاقی و زیست محیطی کوه‌نوردان برگرفته از منشور فدراسیون جهانی کوه‌نوردی UIAA را منتشر کرد …
فایل ذیل را دریافت و ملاحظه نمائید.
منبع: پایگاه خبری فدراسیون

بیشتر بخوانید
مهلت ارسال پایان‌نامه‌ها و ارسال مدارک دوره های مربیگری سال ۹۳

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۵۵/۲۶۳ تاریخ ۰۶/مهر/۹۴ به آگاهی می‌رساند؛ مهلت ارسال پایان‌نامه‌های دوره مربیگری سال گذشته کارگروه آموزش تا پایان ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴ می‌باشد و تمدید نخواهد شد. بعد از این تاریخ در صورت عدم دریافت پایان‌نامه دوره نفرات ابطال خواهد شد …
ضمناً

بیشتر بخوانید