شبمانی در قله بدر

مورخه ۱۸ تیر ماه ۱۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در قله ۳۲۹۸ متری بدر در جتوب قروه شبمانی نمودند.

پناهگاه بدر
قله بدر

گزارش برنامه
روز پنج شنبه (۹۴/۴/۱۸)
ساعت ۱۹ در محل تجمع( چهار راه مدرس) حاضر شده و پس از نیم ساعت با دو خودرو سواری و وانت حرکت کردیم(۱۹:۳۰).
برای رسیدن به مقصد باید از قروه به سمت روستای قلعه رفت و از انجا  به بعد باید از روستا های  سرتیب آباد، امین آبادو پیرسلیمان عبور کرد.( حد فاصل امین آباد تا سرتیب آباد آسفالت شده است.)
به آخرین محلی که ماشین های ما امکان گذر از جاده خاکی را داشت رسیدم و ماشین ها به یکی از باغ دار ها سپردیم و ساعت ۲۰:۱۵ بعه سمت پناه گاه حرکت کردیم.
ساعت۲۱:۱۵ به پناه گاه رسیدیم، به پیشنهاد سرپرست در پناهگاه ماندیم تا استراحت کنیم.
ساعت ۲۱:۳۰ شهرام نعمتی به پناه گاه رسید، و  به سمت قله حرکت کردیم.(۲۱:۴۶)
ساعت ۱۲:۰۷ به قله رسیدیم و در جاهایی که امکان شب مانی بود شام خوردیم و شب را به صبح رساندیم.
 جمعه ۹۴/۴/۱۹
ساعت ۱:۱۱ طیب صالحی به قله رسید.
ساعت ۰۲:۰۰ چنگیز اردلان، پدرام نعمتی، امیر مرادی و اسرا مرادی به قله رسیدند.
صبح ساعت ۷:۱۸  به سمت پناه گاه حرکت کردیم ساعت۸:۱۷. به پناهگاه رسیدیم و از آنجا به سمت ماشین ها حرکت کردیم، ( تعدادی از اعضا زود تر به قروه برگشته بودند.)
ساعت ۸:۵۰ سوار ماشین ها شدیم  و به قروه بازگشتیم.
(لازم به ذکر است این برنامه یکی از پیش نیاز های صعود به قلل دنا می باشد.)
گزارش: ادیب خالدیان

تاریخ اجرای برنامه: ۱۸ و ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۴
شرکت کنندگان آقا: طیب صالحی، شهرام نعمتی، امیر مرادی، سردار عبدی،پدرام نعمتی، سینا ابراهیمی، آرمان صالحی، مازیار نعمتی، ادیب خالدیان، میلاد رحمانی، چنگیز اردلان، حمید ایپکی، علی عبدی، نوید صفا،مهدی ضیایی(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: لیلا صالحی، یاسمن نعمتی، مهشید الماسی، اسراء مرادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.