چهار سنگ‌نورد کشورمان عازم جام جهانی در «چین» شدند

چهار سنگ‌نورد کشورمان بامداد امروز به منظور حضور در جام جهانی سنگ‌نوردی عازم کشور « چین» شدند. «علی برات زاده»، «رضا کلاسنگیان»، «رضا علیپور» و «رضاچاشی» در دو جام جهانی رشته های «بولدر» و «سرعت» که در دو شهر «چونگ کینگ» و «هایانگ» چین برگزار

بیشتر بخوانید