تبریک فدراسیون به دو انجمن «غار و غارشناسی» و «کوه‌نوردی»

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی مراتب تبریک خود را به منظور کسب تندیس و لوح تقدیر دو انجمن «غار و غارشناسی» و «کوه‌نوردی» در زمینه حفاظت از محیط زیست که روز گذشته از سوی «ریاست محترم جمهور» صورت گرفت، به این دو سازمان مردم نهاد

بیشتر بخوانید