صعود به ارتفاعات قروه بمناسبت روز جهانی معلولین

مورخه ۶ آذر ماه ۴۳ تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق معلولین شهرستان قروه و توانبخشی باران بمناسبت روز جهانی معلولین از مسیر سبز به معدن در مسیر کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه مسئولین بهزیستی، هیئت مدیره انجمن دفاع از

بیشتر بخوانید