پس از باران….

دریاچه سراب با دورنمای قله کولاوا در جتوب غربی قروه

دریاچه سراب با دورنمای قله برفی بدر در جنوب 

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید