اولین صعود انجمن دفاع از حقوق معلولین شهرستان قروه به ارتفاعات کولاوا

مورخه ۱۶ آبان در صعودی مشترک ۲۰ تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق معلولین شهرستان قروه به همراه ۵ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به ارتفاعات کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش تصویری این برنامه….

۳ تن

بیشتر بخوانید