ساخت آیفون غار برای نخستین بار در ایران

با تلاش و پیگیری ستودنی تیم غارنوردی باشگاه کوهنوردی آفاق گرگان، نخستین آیفون غار در ایران ساخته شد.
هدف از این پروژه ساخت دستگاهی ارتباطی بوده که با توجه به شرایط خاص غار امکان برقراری ارتباط کلامی بین کمپ های درون و بیرون غار را

بیشتر بخوانید