کوه‌نوردان چه نکات بهداشتی را در حین صعود باید رعایت کنند؟

برای جلوگیری ازمسمومیت، کوه‌نوردان حین صعود مسائل بهداشتی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند. 
رئیس انجمن پزشکی کوهستان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: مسمومیت از بیماری هایی است که در کوه‌نوردی وجود دارد چند عامل باعث این موضوع می شود و ورزشکاران

بیشتر بخوانید