قافله عمر…….

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاحر قروه

بیشتر بخوانید
۲۴ کشته و مفقود در اثر توفان های موسمی و بهمن در نپال

توفان ها و بادهای شدید موسمی که از روز یکشنبه از سواحل شرقی هند آغاز شده اند در طی دو روز تعداد ۲۴ کشته و مفقود بر جای گذاشه است. این اتفاق در منطقه وسیع آناپورنا رخ داده است.
طبق گزارش سایت هیمالیا تایمز حداقل

بیشتر بخوانید