برگزاری آزمون ورودی دوره داوری درجه ۱ و ۲ صعودهای ورزشی

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه صعودهای ورزشی این فدراسیون به منظور توسعه کیفی و کمی، ارتقای سطخ و تأمین کادر اجرایی داوری صعودهای ورزشی، آزمون ورودی دوره‌های داوری درجه ۱ و ۲ صعودهای ورزشی را در نیمه اول آذرماه سال جاری برگزار می‌نماید.
بدیهی است اطلاعات

بیشتر بخوانید