عید سعید قربان مبارک باد

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
۱۶ کوه‌نورد ژاپنی همچنان مفقودند عملیات جستجو متوقف شد

فوران آتشفشان در ژاپن سبب ناپدید شدن ۱۶ کوه‌نورد شد که عملیات جستجو برای یافتن آنها روز جمعه متوقف شد!
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحدمرکزی‌خبر: صدها نیروی نظامی و پلیس و آتش‌نشان ژاپن در عملیات یافتن کوه‌نوردانی  که در حادثه آتش‌فشان انتاکه گرفتار شدند،

بیشتر بخوانید