گزارش کامل پیمایش غار سم جهت نجات بزرگ ترین چشمه کارستی (کانی بل) ونقشه برداری غار نام نیک

مورخه ۲۹ مرداد الی ۱ شهریور ۲۰ تن از غارنوردان ۸ استان غار سم دومین غار ایران در استان گلستان را پیمایش و غار نام نیک را نقشه برداری کردند.

در این پیمایش ۳ تن از اعصای هیئت و گروه قاجر (آقایان : داوود

بیشتر بخوانید