گزارش پیمایش دو غار در اورامان منطقه شاهو

گزارش پیمایش دو غار در اورامان منطقه شاهو بنامهای ئاوگه (منبع آب – محل جمع شدن آب) و گووه یه خینی (چاله یخی)

بیشتر بخوانید