دفتر زندگی

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
تیم زمستانی دیواره علم کوه موفق به صعود مسیر ۴۸ لهستان شد

به گزارش رسیده؛ روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۲ تیم صعود زمستانی دیواره علم کوه، موفق به صعود مسیر ۴۸ لهستان در دیواره شمالی «علم کوه» شد. این گزارش حاکی‌ست؛ حال همه نفرات مساعد است.
 
نفرات تیم زمستانی دیواره علم کوه:
احسان پرتوی نیا

بیشتر بخوانید