صعود به قله الوند به مناسبت بزرگداشت پیشکسوتان کوهنوردی کردستان

کانون کوهنوردان کردستان به مناسبت بزرگداشت پیشکسوتان کوهنوردی کردستان مورخه ۲ اسفند ۱۳۹۲ بیست و چهارمین برنامه صعود مشترکی با گروه های کوهنودی به قله الوند در همدان خواهند داشت.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید