زارعی: هر روز طلبکار جدیدی به فدراسیون کوه نوردی می آید

 هر روز طلبکار جدیدی به فدراسیون کوه نوردی می آید!
هزینه میزبانی مسابقات سنگ‌نوردی آسیا برابر با بودجه ۲ سال فدراسیون!
“رضا زارعی” روز یکشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: فدراسیون دچار مشکلات شدید مالی است و هنوز بخش عمده ای از بدهی

بیشتر بخوانید