آزمون ورودی دوره مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی ویژه هیئت‌ها و باشگاه‌ها/بانوان

 پیرو بخشنامه‌ شماره ۲۴۳۴/۲۶۳ تاریخ ۲۴/۰۶/۹۲ ، به آگاهی می‌رساند؛ این فدراسیون در راستای اجرای تقویم ورزشی سال ۱۳۹۲ و به منظور توسعه کمی و کیفی و بنا بر درخواست‌های مکرر مبنی بر نیاز به حضور مربی صعودهای ورزشی در سالن‌های سنگ‌نوردی با شرایط زیر

بیشتر بخوانید