مجموعه غارهای باباگرگر (قروه) پاکسازی شد

۱۰ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر، به مناسبت روز غارهای پاک مجموعه غارهای باباگرگر را که در شمال شرقی قروه واقع شده، پاکسازی نمودند.
مجموعه غارهای بابا گرگر حدود ۹ غار می باشد که در ایام گذشته از آنها به عنوان زاغه استفاده

بیشتر بخوانید