صعود به قله بدر

 روز پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۶ نفر از کوهنوردان هیت و  گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر صعود کردند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۳۹۲شرکت کنندگان آقا: محمد نعمتی-کیوان صالحی – سبحان

بیشتر بخوانید