مناطق کوهستانی «ریگان» در حصار غارهایی زیبا

در شهرستان«ریگان» و در مناطق کوهستانی تعدادی غار وجود دارد که برخی از آنها هنوز شناخته شده نیستند، دو غار در منطقه دهنه عباسعلی وجود دارد، یکی از آنها دارای طول زیادی است که صدای آب از داخل آن شنیده می‌شود.
معاون عمرانی و برنامه‌ریزی

بیشتر بخوانید