چگونه از زانو های خود مراقبت کنیم

 مفصل زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن از لحاظ ایجاد ثبات، استحکام و تحمل وزن بدن بوده، بنابراین ایجاد ضایعه در این مفصل بسیار مهم است. زانوها اعضای مهمی هستند که وزن بدن را تحمل می کنند .بدن ما روی زانو ها استوار است و

بیشتر بخوانید