صعود به “نانگاپاربات” هم‌چنان ادامه دارد

صعود به قله “نانگاپاربات” از رخ “دایامیر” با تراژدی کشتار کوه‌نوردان مواجه و متوقف شد؛ اما “صعود” متوقف نشده است!
تیمی از کشور رومانی از رخ “روپال” هم‌چنان به صعود خود به این قله ادامه می‌دهد … آنها دیروز به کمپ ۳ در ارتفاع ۶۶۰۰

بیشتر بخوانید
نیمه شعبان مبارک باد

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید