اخبار هیمالیا نوردان کشور

دکتر «بهپور» به میهن بازگشت
 دکتر «علی‌رضا بهپور» و«مرتضی رمضانی»که اخیراً موفق شد قله‌ی ۸۵۱۶ متری «لوتسه» را صعود کنند، دیروز به کشور بازگشتند 

 بازگشت رضا شهلایی فاتح اورست و سومین قله مطرح و سخت جهان”کانچن چونکا”
 رضا شهلایی فاتح اورست و سومین قله

بیشتر بخوانید