اورست در انتهای فصل صعودهای بهاره ۲۰۱۳

 فصل صعود های بهاره ۲۰۱۳ در اورست به انتهای خود رسیده است و حاصل آن چنین است :
تعداد صعود ها :
در این فصل بیش از ۶۰۰ نفر به قله اورست صعود کرده اند .
صعود های نو :
اگر صعود های متفاوت کنتون

بیشتر بخوانید