«قیچی ساز» در کمپ اصلی «ماکالو» مستقر شد

پایگاه خبری فدراسیون: بنا بر خبر ارسالی از سوی «عظیم قیچی ساز»؛ وی امروز به همراه اعضا تیم به کمپ اصلی قله‌ی «ماکالو» رسیدند و همگی در ارتفاع ۵۶۰۰ متری این کمپ مستقر شدند. 

«قیچی ساز» افزود: بنا داریم چند روز استراحت و سپس

بیشتر بخوانید