هوای ابری

نمای ارتفاعات قروه و دریاچه سراب در هوای  ابری

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه 

بیشتر بخوانید
آسم و ورزش کوهنوردی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: آسم انسداد متغیر و برگشت پذیر راه های هوایی است که با التهاب و افزایش واکنش راه های هوایی در مقابل محرک ها همراه می شود. یکی از چهره های بالینی این بیماری، آسم ایجاد شده به دنبال فعالیت فیزیکی و

بیشتر بخوانید