۲۰ اصل مهم در هیمالیل نوردی

توسعه هیمالیانوردی در دو دهه اخیر و بروز حوادث در سال‌های اخیر که می تواند جو حاکم بر جامعه کوه‌نوردی را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد باعث گردیده نگاهی تازه به کوه‌نوردی حرفه ای و هیمالیانوردی داشته باشیم … هنگامی که در کمیسیون بررسی

بیشتر بخوانید