یوم الله ۲۲ بهمن مبارک باد

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
فراخوان ارسال مطالب پژوهشی جهت اولین متمّم فصل‌نامه علمی طب در ورزش

بنا بر اطلاعیه‌ی فدراسیون پزشکی ورزشی؛ این فدراسیون در نظر دارد اولین متمّم پژوهشی فصل‌نامه علمی طب در ورزش را در بهار سال ۱۳۹۲ نشر نماید. بدین‌وسیله از عموم علاقمندان دعوت می‌گردد مطالب پژوهشی خود را در زمینه پزشکی ورزشی، توانبخشی ورزشی، تغذیه ورزشی، روانشناسی

بیشتر بخوانید