غربالگری ورزشکاران جهت پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران
 بیشتر ورزشکارانی که دچار مرگ ناگهانی می‌شوند بیماری زمینه‌ای قلبی- عروقی دارند و بنابراین غربالگری به شناخت این بیماری ها کمک می‌کند. شواهد نشان می‌دهند که ورزش شدید ریسک مرگ ناگهانی را افزایش می‌دهد، اگرچه کارآزمایی بالینی در این زمینه وجود ندارد.
بیشتر این شواهد از برنامه‌های غربالگری کشور ایتالیا به دست آمده که ورزشکاران قبل از شروع برنامه ورزشی به طور اجباری غربالگری می‌شوند. برنامه‌های غربالگری پیشنهادی انجمن قلب اروپا که توسط پزشکان آموزش دیده صورت می‌گیرد مشتمل بر شرح حال شخصی، سابقه خانوادگی، معاینه فیزیکی و نوار قلب ١٢ لیدی است.
توصیه گایدلاین ها این است که غربالگری برای افرادی که به فعالیت ورزشی ادامه می‌دهند به طور سالانه ادامه پیدا کند. در صورتی که یافته غیرعادی پیدا شود بررسی های بعدی (تهاجمی یا غیرتهاجمی ) لازم می‌شود. انجمن قلب اروپا پیشنهاد می‌کند در صورت کشف شدن اختلالی که با خطر مرگ ناگهانی همراهی دارد، فرد ورزشکار از ادامه فعالیت منع شود
…..

توصیه های انجمن قلب آمریکا برای غربالگری قبل از ورزش
در ایالات متحده با توجه به پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی، بررسی ورزشکاران در دبیرستان ها و دانشگاه ها محدود به شرح حال و معاینه فیزیکی بوده است. مواردی که در شرح حال و معاینه موردنظر است در زیر آورده شده است. لازم به ذکر است درمواردی که پزشک ورزشکار به یکی از موارد برخورد نمود می‌بایست با متخصص مربوطه مشورت نماید و سپس در خصوص شرکت ورزشکار در فعالیت ورزشی تصمیم‌گیری نماید.
سابقه خانوادگی: مرگ ناگهانی زودرس ، وجود بیماری قلبی در بستگان زنده جوان تر از ۵٠ سال 
سابقه شخصی: سوفل قلبی، پر فشاری خون، ضعف، سنکوپ یا پره سنکوپ، نفس تنگی کوششی شدید یا با علت نامعلوم، درد سینه فعالیتی 
• معاینه فیزیکی: شنیدن سوفل قلبی (در وضعیت ایستاده یا نشسته ) ، نبض شریانی فمورال (برای رد کردن کوآرکتاسیون آئورت )، تظاهرات سندرم مارفان، اندازه گیری فشار خون از شریان براکیال (در وضعیت نشسته و ترجیحاَ هر دو بازو )
دکتر محمد حسین پورغریب – مسئول کمیته آموزش هیأت پزشکی ورزشی استان تهران – انجمن پزشکی کوهستان ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *