پیمایش غار دوکچی به مناسبت پنجمین سالگرد زنده یاد مقبل هنرپژوه

۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۱ غار دوکچی در بوکان را پیمایش نمودند. این پیمایش به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد مقبل هنر پژوه در پنجمین سال عروجش انجام پذیرفت.

بیشتر بخوانید
صعود به پریشان

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر روز ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۱ طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله ۳۱۵۰ متری پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
قله پریشان ۲۶ آبان

اعضای گروه
مسیر قله
شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری،

بیشتر بخوانید
درگذشت سنگنورد افسانه ای فرانسه

پاتریک ادلینگر (Adieu Patrick Edlinger) یکی از اولین پیشگامان و همچنین از افسانه های صعود های ورزشی جهان روز جمعه ۱۶ نوامبر (۲۶ آبان) ۲۰۱۲ در سن ۵۲ سالگی درگذشت. این خبر که از طرف روزنامه فرانسوی لا دوفین (Le Dauphine) تایید شده باعث شوکه

بیشتر بخوانید