سنگنوردی بر روی مسیر کاریز و کام اژدها(قرارگاه) در بیستون

۱۱ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  از تاریخ۱۰ الی ۱۳ آبان بر روی مسیرهای کاریز و کام اژدها(قرارگاه) در بیستون سنگنوردی نمودند. گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید…

بیشتر بخوانید
آشنایی مقدماتی با چادر و چادر زدن

انواع چادر :۱. انواع چادر از نظر نوع استفاده :a. چادر های کمپینگبیشترین تنوع را در میان چادر ها دارند . بسته به تعداد نفرات استفاده کننده از چادر و نوع برنامه ; ابعاد و اشکال مختلفی را شامل می شوند .b. چادرهای کوهنوردیاین گونه

بیشتر بخوانید