حکایت روز و روزگار

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
چند تکنیک استفاده از پاها در سنگنوردی

پنج تکنیک برای بازگرداندن ثباتاین برای همه ما اتفاق می افتد که: شما ۳ متر بالاتر از آخرین میانی هستید، بیش از حد گیج و تنفس تان نامنظم است و احساس می کنید همه چیز تمام است. مشکل کجاست؟ .تنش و فشار در بدن شما

بیشتر بخوانید
تعریف انواع مناطق حفاظت شده

پارک ملی :مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی های خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی ، بوم شناسی ، جغرافیای زیستی و چشم انداز هستند . با هدف های حفظ محیط طبیعی بهبود جمعیت گونه های جانوری و رویشگا های گیاهی

بیشتر بخوانید