پیوند اتحاد بر روی دیواره کولاوا

روز جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱ دو تن از سنگنوردان گروه قاجر (یاسمن نعمتی و رحمان مرادیانی) مراسم حلقه اتحاد خود را بر روی دیواره کولاوا (جنوب قروه) در حضور جمع کثیری از کوهنوردان این شهرستان برگزار کردند.
دیواره کولاوا دارای چندین مسیر سنگنوردی می باشد. یاسمن

بیشتر بخوانید